مهلت ارسال مقالات: 17تیر96
مهلت واریز هزینه: 17 تیر
96
زمان همایش: 21 تیر 96

صفحه اصلی > اعضای کمیته علمی و داوران
.: اعضای کمیته علمی و داوران

نام و نام خانوادگي

موسسه

جناب آقای دکتر احمد ثمریها

دانشگاه فنی حرفه ای انقلاب تهران

جناب آقای دکتر سعید جاهدی پور

دانشگاه پیام نور مشهد

جناب آقای دکتر محسن احمدی

دانشگاه شهید چمران اهواز

سرکار خانم دکتر میترا چراغی

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

جناب آقای دکتر امیررضا صفائی

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

جناب آقای دکتر  امیر اشنویی

دانشگاه تهران

سرکار خانم دکتر مرجان سپه پناه

دانشگاه بوعلی سینا

جناب آقای دکتر  علیرضا سلیمانی پور

دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق

جناب آقای مهندس مصطفی آقامیرزائی

دانشگاه تبریز

سرکار خانم دکتر نوشین گشمردی

دانشگاه فرهنگیان

جناب آقای دکتر  محمودرضا سعدی خانی

دانشگاه لرستان

جناب آقای دکتر  پرویز مهدیخانی

دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی

سرکار خانم دکتر عاطفه مهدی

دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب